Tài chính tiêu dùng

BIC: Lãi hợp nhất năm 2017 đạt 186 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch

(VNF)- Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018.

BIC: Lãi hợp nhất năm 2017 đạt 186 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch

BIC: lãi hợp nhất năm 2017 đạt 186 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch.

Báo cáo trước hội nghị về kết quả kinh doanh của BIC năm 2017, ông Trần Hoài An, Tổng giám đốc BIC, cho biết tổng doanh thu phí bảo hiểm của BIC năm qua đạt 1.810 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với năm 2016.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.625 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với năm ngoái. 

Ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC, báo cáo Hội nghị về kết quả kinh doanh của BIC năm 2017.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2017 đạt 186 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với năm 2016, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 213 tỷ đồng, tăng trưởng đột biến 55% so với năm ngoái, thông qua việc nhận cổ tức từ LVI chuyển về.

Tỷ lệ bồi thường gốc năm 2017 ở mức 41,6%, thấp hơn 1,3% so với năm 2016 và thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Đặc biệt, trong bối cảnh các nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống gặp nhiều áp lực, khó khăn, năm 2017, BIC đã tiếp tục đẩy mạnh khai thác phân khúc bán lẻ và đạt được nhiều kết quả khả quan. Nổi bật là kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) với tốc độ tăng trưởng lên tới 60%.

Bên cạnh những kết quả kinh doanh tích cực, năm 2017, BIC tiếp đạt được thành công ở các mặt hoạt động khác như: được A.M. Best duy trì định hạng năng lực tài chính B+ (Tốt), năng lực tổ chức phát hành bbb-; lần thứ 2 liên tiếp đứng trong Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam; lần thứ 4 liên tiếp được công nhận là 1 trong 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam; lần thứ 7 được bình chọn là 1 trong 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam…

Hướng tới năm 2018, BIC tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng gắn liền với hiệu quả, an toàn và bền vững, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu: 2.100 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, tăng trưởng 16% so với năm 2017; lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng 8% so với năm 2017, đồng thời phấn đấu có lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Vân, Phó bí thư thường trực phụ trách Đảng ủy BIDV, Ủy viên HĐQT BIDV, ghi nhận những kết quả mà BIC đã đạt được trong năm 2017, đồng thời đặt ra những yêu cầu cụ thể cho BIC trong năm 2018.

Theo đó, BIC cần nhanh chóng khắc phục những mặt còn tồn tại trong năm 2017, tập trung đẩy mạnh doanh thu (đặc biệt là doanh thu Bancassurance), nâng cao tốc độ và chất lượng công tác giám định bồi thường, kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý, giảm tỷ lệ chi phí kết hợp, sớm hoàn thành việc xây dựng KPI và cơ chế lương, rà soát lại hoạt động của các công ty thành viên để kịp thời có các giải pháp cơ cấu lại mạng lưới và điều chỉnh quy mô cho phù hợp. Đồng thời, tập trung hỗ trợ LVI, CVI để phát triển hơn nữa hoạt động kinh doanh tại thị trường hải ngoại.

Nhận định về năm 2018, ông Vân dự báo hoạt động kinh doanh của BIC sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. 

Ông Vân cam kết BIDV sẽ tiếp tục dành các nguồn lực hỗ trợ cho BIC, đồng thời tin tưởng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống BIC, sự hỗ trợ hiệu quả của đối tác chiến lược FairFax, BIC sẽ đạt được các mục tiêu đề ra và từng bước khẳng định vị thế không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thị trường quốc tế.

Tin mới lên