Tiêu điểm

Kỷ luật trên 4 nghìn tổ chức đảng và hơn 17 nghìn đảng viên trong năm 2018

Kỷ luật trên 4 nghìn tổ chức đảng và hơn 17 nghìn đảng viên trong năm 2018

(VNF) - Đây là con số được đưa ra trong báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, ngày 23/1.
Bộ Quốc phòng giải thể 14 lữ đoàn

Bộ Quốc phòng giải thể 14 lữ đoàn

« 3 4 5 6 7 8 »