Tài chính tiêu dùng

Bảo hiểm BIDV: Lãi quý II lao dốc 49% vì hoạt động đầu tư giảm sút

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HoSE: BIC) vừa ghi nhận một quý II ảm đạm với mức lợi nhuận sau thuế thấp nhất kể từ cuối năm 2019 tới nay.

Bảo hiểm BIDV: Lãi quý II lao dốc 49% vì hoạt động đầu tư giảm sút

Bảo hiểm BIDV: Lãi quý II lao dốc 49% vì hoạt động đầu tư giảm sút

BIC ghi nhận doanh thu thuần quý II từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 667 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng chi phí bồi thường tăng gần 4%, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 27,7%, lần lượt đạt 176 tỷ đồng và 554 tỷ đồng.

Chi phí tăng mạnh làm lợi nhuận gộp của BIC giảm gần 14% so với cùng kỳ, đạt hơn 113 tỷ đồng, bất chấp doanh thu vẫn ghi nhận tăng trưởng 2 chữ số.

Hoạt động tài chính kém sắc hơn so với cùng kỳ khi doanh thu giảm 2%, lợi nhuận giảm 27%, lần lượt đạt gần 89 tỷ đồng và 68,6 tỷ đồng.

Chốt quý, BIC báo lãi sau thuế gần 50 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất của BIC kể từ cuối năm 2019 đến nay.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BIC đạt 1.238 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng. Trong đó doanh thu tăng 19% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận giảm gần 30%.

Theo giải trình của BIC, nguyên nhân khiến lợi nhuận của công ty bảo hiểm này sa sút chủ yếu do lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ tăng trưởng gần 4%, trong khi lợi nhuận từ hoạt động đầu tư lại giảm 24% so với cùng kỳ.

Tính tới cuối quý II, tổng tài sản của BIC đạt hơn 6.589 tỷ đồng, nhích 9% so với thời điểm đầu năm. Trong đó chiếm gần 63% là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, đạt hơn 4.132 tỷ đồng, tương đương tăng 12% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả tính tới ngày 30/6 tăng 20,5%, đạt hơn 4.179 tỷ đồng. Trong đó phải về hợp đồng bảo hiểm là hơn 531 tỷ đồng, tăng 9%.

Năm 2022, BIC lên kế hoạch tổng doanh thu phát sinh phí bảo hiểm đạt 3.310 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 435 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, công ty bảo hiểm này đã hoàn thành 37% kế hoạch về lợi nhuận.

Tin mới lên