Tài chính tiêu dùng

Bảo hiểm PVI: Doanh thu quý I đạt gần 2.900 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch

(VNF) - Trong quý II/2021, Bảo hiểm PVI cho biết sẽ phát triển hệ thống bán lẻ, đẩy mạnh hơn nữa kênh thương mại điện tử, chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục duy trì xếp hạng năng lực tài chính với A.M Best.

Bảo hiểm PVI: Doanh thu quý I đạt gần 2.900 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch

Bảo hiểm PVI: Doanh thu quý I đạt gần 2.900 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch.

Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) cho biết kết thúc quý I/2021, tổng doanh thu của công ty đạt 2.894 tỷ đồng, hoàn thành 112,7% kế hoạch quý và tăng trưởng trên 11% so với cùng kỳ năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế quý này của Bảo hiểm PVI là 174,4 tỷ đồng, hoàn thành 114,8% kế hoạch quý và tăng trưởng 11,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Bảo hiểm PVI hiện là một trong số các doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu về cấp đơn bảo hiểm điện tử trách nhiệm dân sự bắt buộc với 7.000 đơn bảo hiểm ô tô (hơn 6,3 tỷ đồng doanh thu), 5.000 đơn bảo hiểm xe máy (hơn 430 triệu đồng doanh thu).

Trong quý II/2021, Bảo hiểm PVI cho biết sẽ phát triển hệ thống bán lẻ, đẩy mạnh hơn nữa kênh thương mại điện tử, chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục duy trì xếp hạng năng lực tài chính với A.M Best.

Bảo hiểm PVI được thành lập vào 28/6/2011, hiện là công ty con 100% vốn thuộc PVI Holdings (HNX: PVI), hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Cổ phần PVI Holdings phần lớn đang thuộc về HDI Global SE với tỷ lệ sở hữu gián tiếp gần 48%. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là cổ đông lớn tiếp theo nắm giữ 36,7% cổ phần.

Được biết năm 2020, Bảo hiểm PVI đạt tổng doanh thu là 9.304 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 879 tỷ đồng. Năm 2021, đơn vị đặt mục tiêu 10.000 tỷ đồng doanh thu.

 

Tin mới lên