Tài chính tiêu dùng

Nhiều giao dịch trong chứng khoán, thuế, tài chính bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố danh mục một loạt các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng, bao gồm nhiều giao dịch trong lĩnh vực chứng khoán, thu chi ngân sách, lĩnh vực thuế, tài chính doanh nghiệp,...

Nhiều giao dịch trong chứng khoán, thuế, tài chính bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng

Nhiều giao dịch trong chứng khoán, thuế, tài chính bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, đối với lĩnh vực chứng khoán, các giao dịch bắt buộc thanh toán qua ngân hàng gồm: giao dịch chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán; giao dịch chứng khoán đã đăng ký, lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; giao dịch chứng khoán cho khách hàng của công ty chứng khoán được thực hiện qua ngân hàng thương mại; thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ được thực hiện qua NHNN.

Ở lĩnh vực thuế, hàng hoá, dịch vụ mua vào (trừ hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng), hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để người nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) được khẩu trừ thuế GTGT.

Đối với hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật), phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để được trừ chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, nguyên liệu mua trực tiếp của nhà sản xuất trong nước phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế. Hàng hóa do các cơ sở sản xuất gia công trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài cho doanh nghiệp chế xuất phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế.

Trong lĩnh vực thu ngân sách nhà nước, các đơn vị, tổ chức kinh tế có tài khoản tại ngân hàng thương mại thực hiện nộp ngân sách nhà nước bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hoặc nộp bằng tiền mặt tại ngân hàng thương mại để chuyển nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước (KBNN). Đối với các cá nhân và các đơn vị, tổ chức khác khi thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước phải ưu tiên thanh toán bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Về chi ngân sách nhà nước và các khoản chi khác, các khoản chi của các đơn vị giao dịch với KBNN được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN tới tài khoản của người cung cấp hàng hoá dịch vụ, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người thụ hưởng khác từ KBNN hoặc ngân hàng, trừ những trường hợp được phép chi bằng tiền mặt quy định tại Điều 6 Thông tư số 13/2017/TT-BTC và Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 13/2017/TT-BTC.

Đối với lĩnh vực tài chính, các doanh nghiệp giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác; các doanh nghiệp giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau của các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng cũng buộc phải thực hiện bằng các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt.

Tin mới lên