Tài chính tiêu dùng

Không 'lobby', khó vay tiền ngân hàng?

Không 'lobby', khó vay tiền ngân hàng?