Analytic

Đô thị

Chủ tịch GP.Invest: ‘Doanh nghiệp tay ngang làm địa ốc không thể tồn tại đến phút chót’

Chủ tịch GP.Invest: ‘Doanh nghiệp tay ngang làm địa ốc không thể tồn tại đến phút chót’

(VNF) – Ông Nguyễn Quốc Hiệp, chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản toàn cầu (GP.Invest), cho rằng các doanh nghiệp tay ngang đầu tư bất động sản chỉ làm đến một thời điểm thì chuyển nhượng để lấy chênh lệch chứ không thể tồn tại đến phút chót. “Mà đến bây giờ, những ông làm được từ A – Z, làm ra được sản phẩm cũng không có nhiều”, ông nói.