Analytic

Đô thị

Xin lùi thời điểm khai thác đường sắt Cát Linh - Hà Đông gần 1 năm

Xin lùi thời điểm khai thác đường sắt Cát Linh - Hà Đông gần 1 năm

Do vướng mắc về vốn, Dự án Cát Linh - Hà Đông, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của cả nước, vừa đề nghị Chính phủ cho lùi thời điểm vận hành chính thức vào tháng 11/2018, chậm hơn kế hoạch 11 tháng.