Tài chính tiêu dùng

VINARE (VNR) chi hàng trăm tỷ đồng trả cổ tức tỷ lệ 15%

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE - HNX: VNR) vừa thông báo ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền là ngày 29/6 tới.

VINARE (VNR) chi hàng trăm tỷ đồng trả cổ tức tỷ lệ 15%

VINARE (VNR) chi hàng trăm tỷ đồng trả cổ tức tỷ lệ 15%.

Tỷ lệ thanh toán 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Như vậy, với hơn 131 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VINARE sẽ chi khoảng 196 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Được biết, thời gian thanh toán là ngày 28/7/2021.

Ngoài ra, VINARE còn có kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15% để tăng vốn điều lệ lên hơn 1.507 tỷ đồng.

Trước đó công ty đã thông qua phương án phát hành hơn 19,66 triệu cổ phiếu thưởng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 sau khi được chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần tính đến 31/12/2020.

Về kết quả kinh doanh, năm 2020, doanh thu phí của VINARE đạt 2.447,7 tỷ đồng, tăng 10,2% so với 2019; phí giữ lại đạt 1.496,9 tỷ đồng, tăng 25,7% so với 2019 và đạt 102,4% khách hàng năm.

Cùng với đó, lợi tức trước thuế đạt 357,2 tỷ đồng và tăng 7,6% so với năm 2019; lợi nhuận gộp nghiệp vụ đạt 93,2 tỷ đồng, đạt 74,2% khách hàng năm; lợi nhuận thuần nghiệp vụ đạt 8,6 tỷ đồng, đạt 24% khách hàng năm;…

Về hoạt động đầu tư , trong quý IV/2020, VINARE đã tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư trái phiếu, chuyển phân bổ vốn đầu tư sang danh mục trái phiếu (có lợi suất tốt hơn), giảm bớt ảnh hưởng của việc mặt bằng lãi suất giảm.

Chủ trương chung của VINARE năm 2021 là tiếp tục tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm. Công ty cũng sẽ từng bước mở rộng thị trường tái bảo hiểm, nâng cao năng lực cung cấp giá trị gia tăng cho thị trường (quản lý rủi ro, đào tạo, sản phẩm, chương trình tái bảo hiểm, các giải pháp phát triển bền vững).

Cụ thể, đối với lĩnh vực kinh doanh tái bảo hiểm, năm 2021, VINARE sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu, triển khai các lĩnh vực, sản phẩm mới: rủi ro thiên tai, bancassurance, các sản phẩm bảo hiểm cho khu vực công…; tiếp tục tìm kiếm giải pháp nâng thị phần phí nhận tái bảo hiểm kỹ thuật và các nghiệp vụ truyền thống có lãi. Đối với lĩnh vực đầu tư, VINARE tăng cường quản trị rủi ro, bảo toàn vốn, đồng thời tăng cường giám sát hoạt động ủy thác đầu tư và rà soát phân bổ lại tài sản đầu tư trên cơ sở tuân thủ các quyết định của Bộ Tài chính và quy chế đầu tư của VINARE.

Tin mới lên