Tài chính

Dần lấy lại cân bằng, VN-Index được kỳ vọng vượt 970 điểm để hướng đến vùng 980 - 985 điểm

Dần lấy lại cân bằng, VN-Index được kỳ vọng vượt 970 điểm để hướng đến vùng 980 - 985 điểm

(VNF) - Thị trường được kỳ vọng rằng đã tìm thấy sự cân bằng ngắn hạn tại vùng hỗ trợ quanh 950 điểm và nhiều khả năng sẽ sớm vượt qua vùng kháng cự 970 điểm, để hướng đến thử thách vùng kháng cự mạnh 980-985 điểm trong ngắn hạn.