Diễn đàn VNF

GS  Đặng Hùng Võ: 'Đất ở không hình thành đơn vị ở là thuật ngữ pháp lý rất luộm thuộm, bịp bợm'

GS Đặng Hùng Võ: 'Đất ở không hình thành đơn vị ở là thuật ngữ pháp lý rất luộm thuộm, bịp bợm'

"Đã có nhà đầu tư phát triển dự án bất động sản du lịch 'sáng tác' ra khái niệm 'đất ở không hình thành đơn vị ở'. Đây là cách sử dụng thuật ngữ pháp lý rất luộm thuộm, bịp bợm. Chúng ta nên tiếp cận trúng, đúng vấn đề, không nên vòng vo thì mới có thể đưa ra cách thức giải quyết hiệu quả", GS.TSKH Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, nói.
Cái giá của quản lý nhà nước

Cái giá của quản lý nhà nước

Cách mạng Công nghệ 4.0 và cơ hội của Việt Nam

Cách mạng Công nghệ 4.0 và cơ hội của Việt Nam