Đô thị

Đà Nẵng tạm dừng dự án Marina Complex

Đà Nẵng tạm dừng dự án Marina Complex

(VNF) – UBND thành phố Đà Nẵng vừa có công văn số 2524/UBND-QLĐTh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan làm việc với nhà đầu tư tạm dừng triển khai dự án Bến du thuyền Đà Nẵng (Marina Complex) để kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý của dự án.
Tiếp tục siết cho vay bất động sản

Tiếp tục siết cho vay bất động sản

« 1 2 3 »